Dec 14, 2012

Adobe Illustrator #2: Tools panel

Vektor (vector)
Grafik vektor ( atau dipanggil objek vektor) terdiri daripada baris dan keluk yang ditakrifkan oleh objek matematik dipanggil vektor, yang menggambarkan imej mengikut ciri-ciri geometri.
      Anda bebas mengerakkan atau mengubah suai grafik vektor tanpa kehilangan detail atau kejelasan, kerana ia adalah resolusi bebas. Ia mengekalkan ciri-ciri imej apabila saiznya dibesarkan, dicetak ke pencetak PostScript, disimpan dalam fail PDF, atau diimport ke dalam aplikasi grafik berasaskan vektor. Hasilnya, grafik vektor adalah pilihan terbaik untuk hasil seni, seperti logo.Tools panel
Kali pertama anda memulakan aplikasi, Tools panel muncul di sebelah kiri skrin. Anda boleh menggerakkan Tools panel dengan menyeret  title bar. Anda juga boleh menunjukkan atau menyembunyikan Tools panel dengan memilih Tools> Tetingkap.
      Anda menggunakan tool dalam Tools panel untuk mencipta, pilih, dan memanipulasi objek dalam Illustrator. Sesetengah tool mempunyai pilihan yang muncul apabila anda klik dua kali tool. Ini termasuk tool yang membolehkan anda menggunakan jenis, dan memilih, melukis, melukis, sampel, sunting, dan menggerakkan imej .
     Anda boleh mengembangkan beberapa tool untuk menunjukkan tool tersembunyi di bawahnya. Sebuah segi tiga kecil di sudut kanan bawah ikon alat isyarat kehadiran tool tersembunyi. Untuk melihat nama tool, alihkan kedudukan arrow mouse ke atasnya.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...