May 23, 2013

Topologi Jaringan Komputer


Maksud Topologi Jaringan/Rangkaian Komputer

Topologi boleh didefinisikan sebagai cara setiap nod secara fizikal/logikal disambungkan ke dalam rangkaian komputer.Ia juga membantu pentadbir rangkaian untuk menjelaskan bagaimana peranti-peranti di dalam rangkaian saling berhubung secara maya. Terdapat 5 topologi utama iaitu : Bus, Ring, Star, Tree dan Mesh
Memilih topologi yang bersesuaian merupakan perkara yang amat penting.

Topologi bas (Bus Topology)

Bas: setiap nod adalah berantaian (berkaitan antara satu sama lain) di sepanjang tulang belakang rangkaian (backbone) yang sama. Maklumat yang dihantar dari nod (peranti) yang bergerak di sepanjang tulang belakang sehingga ia mencapai nod destinasi. Setiap hujung rangkaian bas mesti ditamatkan dengan perintang  (terminator) untuk mengekalkan maklumat.


Topologi cincin (ring topology)

Sama dengan rangkaian bas, cincin juga adalah berantaian tetapi akhir rangkaian dalam topologi cincin kembali semula pada nod pertama, mewujudkan litar yang lengkap. Setiap nod mengambil giliran menghantar dan menerima maklumat melalui penggunaan sesuatu token. Token bersama-sama dengan mana-mana data, dihantar dari nod pertama ke nod pertama kedua untuk diekstrakkan data yang dialamatkan kepadanya dan menambah apa-apa data yang ingin dihantar pada nod seterusnya. Kemudian nod kedua pas token dan data kepada nod ketiga, dan lain-lain sehingga ia kembali sekitar untuk nod pertama semula. Hanya nod dengan token sahaja yang dibenarkan untuk menghantar data. Semua nod yang lain perlu menunggu token yang datang kepada mereka.
*Token: satu siri khas bit yang bergerak di seluruh topologi cincin


May 21, 2013

Rangkaian aka Network


Maksud Rangkaian

Definisi tradisional "rangkaian" adalah kumpulan komputer yang disambungkan bersama-sama untuk berkongsi sumber seperti program-program, fail, pencetak, dan cakera penyimpanan. Walau bagaimanapun rangkaian moden juga termasuk sambungan ke peranti mudah alih / mudah alih (seperti tablet PC, komputer riba, PDA, kamera digital, pemain MP3 mudah alih dan telefon mudah alih), peranti hiburan rumah (seperti TV, pemain video / perakam, stereo, dan radio ), peralatan rumah (seperti peti sejuk dan mesin basuh), dan alat-alat pemantauan atau sensor. Benda yang dipakai (seperti jam tangan, pakaian) dan mungkin objek hidup seperti manusia, haiwan, dan pokok akan menjadi rangkaian-dapat pada masa akan datang, ini bukan perkara yang mustahil untuk dilaksanakan.

Reka bentuk rangkaian bukan sukar untuk difahami, namun kebanyakkan ia menumpukan pada kerjaya profesional IT atau pakar rangkaian sebelum ini kerana ia hanya mengenai perkara yang berkaitan rangkaian syarikat besar dengan pendawaian yang kompleks dan bilangan komputer yang banyak. Kini reka bentuk rangkaian diaplikasikan ke alam pengguna akhir kerana populariti yang semakin meningkat iaitu rangkaian tanpa wayar  (ad-hoc) sama ada menggunakan IrDA dan Bluetooth, juga teknologi rangkaian rumah semasa seperti Ethernet, Wi-Fi.Fungsi Rangkaian

Kebanyakkan aktiviti rangkaian adalah secara atas talian (online) sebagai contoh:
  • Perbankan.
  • Membayar bil.
  • Membeli barangan runcit.
  • Menempah tiket melancong.
  • Menghantar mesej.
  • Mengambil bahagian dalam perbincangan.
  • Melakukan penyelidikan.
  • Bermain permainan online

Senibina Rangkaian

Seni bina rangkaian  menggambarkan hubungan antara nod (perkakasan@perisian) dalam rangkaian. Terdapat dua jenis seni bina rangkaian iaitu:-

Rangkaian client-server 

Mempunyai nod yang berfungsi sebagai pelayan (server) yang menyediakan sumber-sumber (contohnya program, cakera, pencetak) bagi nod lain (komputer pelanggan) dan menguruskan pelanggan (client) akses kepada sumber-sumber rangkaian. Rangkaian korporat biasanya pelanggan-pelayan dengan satu atau lebih pelayan yang menyimpan maklumat korporat dan komputer pekerja sebagai pelanggan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...