Mar 10, 2012

Micro computer? Mini Computer? Super Computer?

Micro computer? Mini Computer? Super Computer?
Apa beza ketiga-tiga komputer ini?
OK. Kita mulakan dengan micro computer. Ia merujuk kepada komputer yang lazimnya dikenali sebagai PC (Personal Computer), ataupun boleh didefinisikan sebagai komputer yang menggunakan single processor. Boleh dikenali dalam bentuk PC, workstation atau notebook.
Personal computer
Mini computer pulak merujuk kepada komputer saiz sederhana, yang bertindak sebagai komputer pusat, yang mengawal komputer-komputer yang berhubung dengannya. Kategori ini didalam bentuk server ataupun midrange computer.
Rambus: 1990 - 2010
Manakala untuk super computer, adalah komputer yang tercanggih, dimana mempunyai kadar pengiraan tertinggi, memory yang besar dan kos yang tinggi untuk dibina dan diselenggara.
Supercomputer bernama "Roadrunner"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...