Apr 11, 2014

Heartbleed bug ancaman keselamatan webMungkin ramai yang sedar atau tidak tentang kemunculan Heartbleed bug (pepijat) yang sekarang menjadi ancaman pada keselamatan laman web. Ia boleh mencuri nama pengguna dan password tanpa pengguna sedari bila melayari sesebuah laman web. Ancaman ini amat berbahaya terutama yang melibatkan transaksi online. Masalah ini merumitkan kepada pentadbir laman web kerana perlu menampal patch dan menyemak semula digital certificate sedia ada. 

Sebagai langkah berjaga-jaga untuk pengguna sila lakukan "ujian Hearbtleed" pada laman web yang selalu dilayari untuk menyemak adakah selamat atau tidak daripada serangan Heartbleed bug. Pengguna juga harus selalu menukar nama pengguna dan kata laluan bagi mengurangkan potensi kecurian maklumat. CNET telah melakukan ujian terhadap 100 laman web di US dan melaporkan keputusannya di SINI.SUMBER: Redwrite.com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...