May 23, 2013

Topologi Jaringan Komputer


Maksud Topologi Jaringan/Rangkaian Komputer

Topologi boleh didefinisikan sebagai cara setiap nod secara fizikal/logikal disambungkan ke dalam rangkaian komputer.Ia juga membantu pentadbir rangkaian untuk menjelaskan bagaimana peranti-peranti di dalam rangkaian saling berhubung secara maya. Terdapat 5 topologi utama iaitu : Bus, Ring, Star, Tree dan Mesh
Memilih topologi yang bersesuaian merupakan perkara yang amat penting.

Topologi bas (Bus Topology)

Bas: setiap nod adalah berantaian (berkaitan antara satu sama lain) di sepanjang tulang belakang rangkaian (backbone) yang sama. Maklumat yang dihantar dari nod (peranti) yang bergerak di sepanjang tulang belakang sehingga ia mencapai nod destinasi. Setiap hujung rangkaian bas mesti ditamatkan dengan perintang  (terminator) untuk mengekalkan maklumat.


Topologi cincin (ring topology)

Sama dengan rangkaian bas, cincin juga adalah berantaian tetapi akhir rangkaian dalam topologi cincin kembali semula pada nod pertama, mewujudkan litar yang lengkap. Setiap nod mengambil giliran menghantar dan menerima maklumat melalui penggunaan sesuatu token. Token bersama-sama dengan mana-mana data, dihantar dari nod pertama ke nod pertama kedua untuk diekstrakkan data yang dialamatkan kepadanya dan menambah apa-apa data yang ingin dihantar pada nod seterusnya. Kemudian nod kedua pas token dan data kepada nod ketiga, dan lain-lain sehingga ia kembali sekitar untuk nod pertama semula. Hanya nod dengan token sahaja yang dibenarkan untuk menghantar data. Semua nod yang lain perlu menunggu token yang datang kepada mereka.
*Token: satu siri khas bit yang bergerak di seluruh topologi cincin
Topologi bintang (star topology)


Dalam rangkaian bintang, setiap nod disambungkan kepada peranti pusat yang dipanggil hab. Hab akan mengambil isyarat yang datang dari mana-mana nod dan pas ia kepada semua nod-nod lain dalam rangkaian.
Topologi pokok (tree topology)

Ia kelihatan seperti pokok terbalik di mana nod akhir dikaitkan dengan nod dalaman yang membolehkan menghubungkan melalui ke satu nod akhir yang lain.


Topologi Mesh ( mesh topology)


Mesh topologi adalah satu rangkaian di mana semua nod disambungkan antara satu sama lain dan ia merupakan rangkaian yang lengkap. Rajah di bawah merupakan contoh topologi rangkaian mesh. Topologi mesh menyediakan laluan komunikasi maksima di antara beberapa peranti atau pada semua peranti (jaringan separa atau penuh).


Kesimpulannya topologi adalah susunan pelbagai elemen di dalam rangkaian (kabel, komputer,printer,server dan lain-lain)  atau bagaimana rangkaian boleh menghubungkan data di antara setiap nod-nod. Pilihan toplogi sama ada Bus, Ring, Star, Tree dan Mesh bergantung kepada keperluan dan kesesuaian rangkaian yang dibina. Setiap topologi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, terpulang kepada pentadbir rangkaian untuk membuat keputusan yang tepat dan relevan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...