Apr 23, 2013

#CD LS SU RM ....? #Linux


Linux merupakan sebuah sistem pengoperasian sumber terbuka (open source) dan PERCUMA yang berasaskan UNIX. Terdapat pelbagai distribusi menggunakan Linux, seperti Ubuntu, LinuxMint, Fedora, CentOS dan openSUSE. Setiap satu berbeza kandungan dan antaramuka berdasarkan kepada pembangun masing-masing.


      Linux menggunakan GUI (graphic user interface) bagi membolehkan pengguna menyesuaikan diri dengan persekitaran OS Linux. Bagi pengguna yang sudah terbiasa menggunakan Linux, kebanyakkan mereka menggunakan CLI (command line interface), di mana arahan atau sesuatu tugasan kepada komputer ditaip di  konsol khas yang dipanggil TERMINAL. Cara ini lebih pantas dan berkuasa mengubah sistem Linux namun memerlukan skil pengaturcaraan.

Contoh TERMINAL di dalam Linux

Berikut merupakan asas coding Linux:

masuk konsol:
CTRL+ALT+F2

keluar konsol:
CTRL+ALT+F7


untuk membuat user baru:
]#adduser namauser
]#passwd namauser

untuk mengaktifkan user pada root:
]su namauseruntuk membuat direktori:
]#mkdir namafile

untuk melihat direktori awal:
]#cd

untuk melihat isi direktori:
]#ls

untuk mengaktifkan direktori yg ada didalam nya:
]#cd namafile

untuk melihat atau kembali ke direktori sebelumnya:
]#cd ..

untuk melihat direktori yg sedang aktif:
]#pwd

untuk kembali ke root:
]#su -L

untuk restart komputer:
]#reboot

untuk menyahaktif komputer:
]#poweroff

membuat file baru:
]#touch namafile
]#cat>namafile
]#cat>>namafile menambahkan isi file baru
]#echo>namafile isifile
]#echo>>namafile isifile menambahkan isi file baru

melihat isi file:
]#cat namafile

menyalin file atau direktori:
]#cp namafile alamat dir tujuan
]#cp namafile alamat dir tujuan/namabaru
]#cp -r namafile alamat dir tujuan

memindah file & mengganti namafile:
]#mv namafile alamatdirtujuan
]#mv namafile namafilebaru

menghapus file:
]#rm namafile

menghapus dir kosong:
]#rmdir namadir

menghapus dir isi:
]#rm -r namadir

menampilkan baris awal:
]#head -n namafile

menampilkan akhir baris:
]#tail -n namafile

kompres file:
]#gzip namafile

membaca file kompresan:
]#zcat namafilekompresan

mengekstrak file kompres:
]#gunzip namafile

membackup file:
hard link:
]#in namafile alamatdirtujuan

soft link:
]#in -s namafile alamatdirtujuan

untuk mengedit akses file:
]#chmod nilaiakses namafile

melihat nilai akses file:
]#Ls -L

edit file:
]#vi namafile


Untuk memahirkan dengan coding Linux caranya adalah mengingati jenis coding dan fungsinya. Tidak digalakkan menyalin coding kerana anda akan cepat lupa kegunaan coding tersebut.

SELAMAT MENCUBA :-)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...